Obsługa kasowa 24 i 27 grudnia

    Uprzejmie Państwa informujemy, że:
  • w dniu 24 grudnia 2014r. (środa) bank będzie prowadził obsługę kasową do godziny 12:00,
  • w dniu 27 grudnia 2014 r. (sobota) bank będzie nieczynny.
                                                                                                     Zarząd BS
Informacja o zmianie oprocentowania

                   Uprzejmie Państwa informujemy, że od 9 grudnia 2014 roku Bank wprowadzi zmiany w tabeli oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w BS w Lipnie.
                   Zmiana ta polegać będzie na obniżeniu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, "Wpłacaj i wypłacaj", rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.
                   Szczegółowe informacje związane ze zmianą tabeli są dostępne w placówkach banku.

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

waluta kupnosprzedaż
1 EUR 4,0571 4,2682
1 GBP 5,1429 5,3980
USD 3,2817 3,4522

Średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca obowiązująca w grudniu 2014 r.

Wibor 1M 2,05 %
Wibor 3M 2,03 %
Wibor 12M
Wartości
obowiązujące od
9 października 2014 r.

Redyskonto weksli 2.25 %
Stopa lombardowa 3.00 %

Komunikat o wysokości oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.


licznik odwiedzin:
Liczniki dla stron

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,