Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

waluta kupnosprzedaż
1 EUR 4,0933 4,3063
1 GBP 5,1217 5,3820
USD 3,0615 3,2159

Średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca obowiązująca w sierpniu 2014 r.

Wibor 1M 2,60 %
Wibor 3M 2,68 %
Wibor 12M
Wartości
obowiązujące od
4 lipca 2013 r.

Redyskonto weksli 2.75 %
Stopa lombardowa 4.00 %

Komunikat o wysokości oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.


licznik odwiedzin:
Liczniki dla stron

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,