// ]]>
CZYM JEST USŁUGA SMS ?

Usługa SMS systemu bankowości elektronicznej umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie SMS. Klient uzyskuje informacje o stanie środków na rachunku po jego każdorazowej zmianie.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUGI SMS ?

Usługa SMS jest dostępna dla klientów indywidualnych posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Lipnie.

JAK URUCHOMIĆ USŁUGĘ SMS ?

Aby skorzystać z usługi wystarczy:

  • posiadać własny telefon komórkowy
  • przyjść do placówki banku z dokumentem tożsamości
  • złożyć pisemny wniosek
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,