// ]]>

Z dokumentów historycznych wynika, że 5 sierpnia 1945 roku w lokalu Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Lipnie odbyło się Organizacyjne Walne Zgromadzenie, na którym powołano Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lipnie - Spółdzielnię z odpowiedzialnocią ograniczoną. Wsród założycieli byli rolnicy, kupcy oraz urzędnicy z Lipna i okolic.

Walne zgromadzenie przyjęło statut oraz dokonało wyboru 9-osobowej Rady Nadzorczej. Tego samego dnia Rada Nadzorcza wybrała Zarząd skadający się z 3 członków. Siedziba Banku mieściła się w pomieszczeniach po Banku Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. Pierwszym kierownikiem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lipnie został Marian Adamkowski, który po krótkim czasie zrezygnował z tego stanowiska, a jego miejsce zajął Jerzy Kopcewicz.

W dniu 9 sierpnia 1945 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lipnie został przyjęty w poczet członków Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP, a dnia 22 sierpnia 1945 roku zarejestrowano go w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Terenem działania Banku był powiat lipnowski, a cel jego działalności stanowiło podniesienie dobrobytu członków przez dostarczenie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności.

Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku dokonanych zmian w podziale administracyjnym kraju zmianie uległa struktura spółdzielczości bankowej. Funkcję centrali wobec banków spółdzielczych przejął BGŻ. Terenem działalności Banku były wówczas miasto i gmina Lipno w województwie włocławskim.

W dniu 30 listopada 1994 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu do Banku Regionalnego w Bydgoszczy. Tego samego dnia podjęto uchwałę, że BS w Lipnie jako bank przejmujący łączy się z BS w Chrostkowie jako bankiem przejmowanym. Faktyczne połączenie nastąpiło 1 kwietnia 1995 roku. Od tego czasu BS w Lipnie systematycznie otwiera nowe płacówki:

 • 1 marca 1997 - Oddział w Tłuchowie przy ul. 3 Maja 8
 • 1 października 1999 - Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 20
 • 1 grudnia 1999 - Punkt Kasowy w Kikole przy ul. Kościuszki 7
 • 10 października 2001 - Punkt Kasowy w Łochocinie
 • 1 maja 2003 - Punkt Kasowy w PUP - zlikwidowany
 • 20 sierpnia 2003 - Punkt Kasowy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 1
 • 8 października 2003 - Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. 3 Maja 3
 • 1 grudnia 2004- Punkt Kasowy w Bobrownikach przy ul. Pl. Wolności 21
 • 15 grudnia 2004 - Punkt Kasowy w Dobrzyniu n/Wisłą przy ul. Słowackiego 20
 • 29 czerwca 2006 - Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. Mickiewicza 46 - zlikwidowany
 • 20 grudnia 2006- Punkt Kasowy w Brudzeniu Dużym przy ul. Miła 8
 • 26 września 2007 - Oddział w Lipnie przy ul. 3 Maja 20
 • 4 października 2007 - Punkt Kasowy w Lipnie przy ul. 22 Stycznia 2 (PKS)
 • 4 stycznia 2012 - Punkt Kasowy we Wielgiem przy ul. Starowiejska 87
 • 20 wrzesień 2012 - Oddział w Lipnie przy ul. Włocławskiej 20b
 • 2 styczeń 2014 - Punkt Kasowy w Lipnie na os. Sikorskiego 19

Od 15 września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Lipnie działa w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Strategia działania Banku

Kanon dobrych praktyk bankowych

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,