// ]]>


Polityka ładu korporacyjnego
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego"
Ocena stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,