// ]]>

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lipnie

Edward Cackowski Przewodniczący
Jan Śniegocki Zastępca Przewodniczącego
Piotr Sochocki Sekretarz
Stanisław Chyliński Członek
Andrzej Branecki Członek
Józef Macieja Członek
Stanisław Macieja Członek
Marek Nierychlewski Członek
Grzegorz Durkiewicz Członek

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipnie

Anna Kozłowska Prezes Zarządu
Mirosława Kałmin Zastępca Prezesa Zarządu
Renata Tężycka Członek Zarządu

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Lipnie

Grzegorz Durkiewicz Członek Komitetu
Marek Nierychlewski Członek Komitetu
Edward Cackowski Członek Komitetu
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,