/

Konto osobiste stanowi niezbędne narzędzie w efektywnym zarządzaniu finansami. Bank Spółdzielczy w Lipnie uwzględniając potrzeby klientów oferuje następujące rodzaje rachunków:

Wszystkie środki powierzone Bankowi objęte są
systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Formularz informacyjny - przeniesienie rachunku płatniczego]
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,