/
CO TO JEST RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Rachunek biężący służy do gromadzenia środków pieniążnych oraz prowadzenia rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym (za pomocą systemu SWIF) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeprowadzania transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatu przy pomocy karty płatniczej Visa Electron Business.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO ?

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia swobodne dysponowanie środkami oraz realizowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wszystkim posiadaczom proponujemy usługi, które ułatwią zarządzanie środkami na rachunku poprzez:

 • kompleksową obsługę finansową
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • realizację zleceń stałych - niezastąpione przy opłacaniu zobowiązań o stałej wysokości np. anonament, czynsz itp.
 • polecenie zapłaty - wygodna forma opłacania powtarzalnych rachunków o zmiennej kwocie np. abonament za usługi telekomunikacyjne, rachunki za energię elektryczną itp.
 • CUI - całodobowy dostęp do rachunku i jego obsługa bez konieczności wychodzenia z domu
 • wrzutnię nocną - umożliwiającą wpłatę gotówki o każdej porze dnia i nocy
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • kartę płatniczą Visa Electron Business
 • możliwość przekazania wynagrodzeń z rachunku firmy na indywidualne rachunki pracowników
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku
 • indywidualne negocjowanie środków obsługi finansowej oraz wysokości oprocentowania środków na rachunku.
JAK OTWORZYĆ RACHUNEK BIEŻĄCY ?

Założenie rachunku bieżącego następuje po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku.
Dokumentami wymaganymi do założenia rachunku są:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej

Formularze do pobrania:

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,