// ]]>

Sposoby zastrzegania kart bankomatowych:

- zgłoszenie do Placówki Banku,
- telefonicznie pod nr telefonu dostępnym całą dobę:
z kraju – tel. 22 515 31 50
z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50

lub z wykorzystaniem systemu zastrzegania kart, którego operatorem jest
Związek Banków Polskich +48 828 828 828Sposoby zastrzegania tokenów:

- zgłoszenie do Placówki Banku,
- telefonicznie pod nr telefonu dostępnym całą dobę:
519 318 157
(należy podać imię i nazwisko,
PESEL użytkownika usługi oraz identyfikator ID)Zastrzeżenia dowodów osobistych należy zgłaszać w Placówkach Banku.


Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,