Unikredyt nawozowy

Od dnia 02.01.2014r. maksymalna kwota kredytu na 1ha użytków rolnych wynosi 1 500 zł. Oprocentowanie kredytu 8,9 % w stosunku rocznym. Oferta obowiązuje bezterminowo.

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

waluta kupnosprzedaż
1 EUR 4,1447 4,3604
1 GBP 5,0618 5,3119
USD 3,0737 3,2379

Średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca obowiązująca w kwietniu 2014 r.

Wibor 1M 2,61 %
Wibor 3M 2,71 %
Wibor 12M
Wartości
obowiązujące od
4 lipca 2013 r.

Redyskonto weksli 2.75 %
Stopa lombardowa 4.00 %

Komunikat o wysokości oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.


licznik odwiedzin:
Liczniki dla stron

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,