"Bank Spółdzielczy to nie SKOK"

                W związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przygotował informację "Bank Spółdzielczy to nie SKOK", która została zamieszczona na oficjalnej stronie Związku.
Informacja o zmianie oprocentowania

                Uprzejmie Państwa informujemy, że w tym roku Bank wprowadzi zmiany w tabeli oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w BS w Lipnie.
                Zmiana ta polegać będzie na obniżeniu oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych od 07.04.2015 r. oraz rachunkach oszczędnościowych od 05.05.2015 r.
                Szczegółowe informacje związane ze zmianą tabeli są dostępne w placówkach banku.

                                                                                                        Zarząd BS

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

waluta kupnosprzedaż
1 EUR 3,9020 4,1072
1 GBP 5,4354 5,7046
USD 3,7055 3,8923

Średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca obowiązująca w marcu 2015 r.

Wibor 1M 1,67 %
Wibor 3M 1,67 %
Wibor 12M
Wartości
obowiązujące od
5 marca 2015 r.

Redyskonto weksli 1.75 %
Stopa lombardowa 2.50 %

Komunikat o wysokości oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.


licznik odwiedzin:
Liczniki dla stron

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,