Informacja o zmianie oprocentowania

                   Uprzejmie Państwa informujemy, że od 9 grudnia 2014 roku Bank wprowadzi zmiany w tabeli oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w BS w Lipnie.
                   Zmiana ta polegać będzie na obniżeniu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, "Wpłacaj i wypłacaj" oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych.
                   Szczegółowe informacje związane ze zmianą tabeli są dostępne w placówkach banku.LEASING OPERACYJNY, FINANSOWY I ZDROWOTNY
PRZEDMIOTY LEASINGU: nowe i używane,
WPŁATA WŁASNA: od 0%,
ATRAKCYJNE WARUNKI UBEZPIECZENIA: pakiety jednoroczne oraz wieloletnie, możliwość rozłożenia ubezpieczenia na raty,
KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
CZAS TRWANIA UMOWY:
Środki transportu, maszyny i urządzenia - do 72 miesięcy,
Nieruchomości - do 120 miesięcy.

Zapraszamy
Bankowość elektroniczna

                   Bank Spółdzielczy w Lipnie informuje, że nie wysyła do klientów jakichkolwiek wiadomości e-mail zawierających link (przekierowanie) do strony internetowej logowania do kanałów elektronicznych.
                   Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej, a w przypadku stwierdzenia otrzymania podejrzanej wiadomości, zgłoszenie zaistniałego przypadku do banku wraz z kopią otrzymanej wiadomości.

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

waluta kupnosprzedaż
1 EUR 4,0997 4,3135
1 GBP 5,1708 5,4299
USD 3,2981 3,4638

Średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca obowiązująca w listopadzie 2014 r.

Wibor 1M 2,14 %
Wibor 3M 2,07 %
Wibor 12M
Wartości
obowiązujące od
9 paździer 2014 r.

Redyskonto weksli 2.25 %
Stopa lombardowa 3.00 %

Komunikat o wysokości oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.


licznik odwiedzin:
Liczniki dla stron

Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,