Średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzających rok naliczenia odsetek, w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. wynosi 1,84%.

Stosowany do kredytów na kolektory słoneczne, z dotacją NFOŚiGW oraz kredytów konsumenckich gotówkowych, kredytów w ROR i debetów w ROR.